Více času na podstatné

IPPC metodika: Vazba mezi zákonem o IPPC, stavebním zákonem a EIA

03.07.2018 14:37

Ministerstvo životního prostředí vydalo Metodický dokument, který aktualizuje a nahrazuje původní verzi metodického dokumentu z roku 2015, který se primárně zabýval aplikací novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho dopady na proces integrovaného povolování. Aktualizovaný metodický dokument reflektuje změny vyvolané v roce 2017 novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň dochází k rozšíření o dopady novely stavebního zákona z téhož roku.

 

 

Dokument ke stažení:

2018_06_27 Metodika IPPC SZ a EIA PUB.pdf (783.68 kb)