Více času na podstatné

Štítek: legisaltiva

Legislativní novinka: Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Novela vodního zákona schválena, jaké jsou hlavní změny?

Návrh EK na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody, využívané pro zemědělské účely, je konečně venku!

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 10 dalších látek SVHC

Zákon o vodovodech a kanalizacích - výklady a stanoviska

Společnost vyrábějící litinové a ocelové odlitky dostala od ČIŽP pokutu 450 tisíc korun

IPPC metodika: Vazba mezi zákonem o IPPC, stavebním zákonem a EIA

Legislativní novinka: Náležitosti posouzení vlivu záměru a koncepce na EVL a ptačí oblasti

Vláda se bude zabývat udržitelností biopaliv a snižováním skleníkových plynů z PHM

Veřejná konzultace: Hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod