Více času na podstatné

IPPC: Pozvánka na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

22.10.2021 17:36

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, které pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Smyslem Fóra je seznamovat širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT - Best Available Techniques), a zjišťovat zpětnou vazbu z průmyslu, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů a organizací. Na Fóru se každoročně scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z dotčených státních orgánů, krajských úřadů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti a členové národních technických pracovních skupin.

Letošní XXII. zasedání Fóra, se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, 110 15 Praha 1).

V případě jakékoliv změny epidemiologické situace budete informováni, zda se Fórum uskuteční prezenčně nebo online.

Organizační pokyny:

  • Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 9. listopadu 2021 na adresu: miklikova@mpo.cz nebo se registrujte telefonicky na čísle: 224 852 157.
  • Akce se koná 23. listopadu 2021 v budově MPO (Na Františku 32, 110 15, Praha 1), jednací síň č. 239, I. patro).
  • Registrace účastníků proběhne od 8:30 hod do 9:30 hod, oficiální zahájení od 9:30 hod, předpokládaný konec akce do 13:00 hod.
  • Vložné na akci není požadováno.
  • Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.