Více času na podstatné

IPPC: Závěry o BAT pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami vydány v ÚV EU

12.01.2021 18:37

Dne 9. prosince 2020 bylo v Úředním věstníku EU vydáno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2009 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro povrchovou úpravu za použití organických rozpouštědel včetně konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami. Závěry o BAT jsou součástí revidovaného dokumentu STS BREF (angl.  Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals).

 

Dokument ke stažení:

Rozhodnutí 2020/2009/EU [pdf, 853 kB]