Více času na podstatné

IPPC: Závěry o BAT pro zpracování odpadu

20.08.2018 17:29

Dne 17. srpna 2018 vyšlo v Úředním Věstníku Evropské unie Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu (oznámeno pod číslem C(2018) 5070). Závěry ke stažení ZDE