Více času na podstatné

ISPOP - Informace pro ohlašovatele poplatkových hlášení (zálohy) podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

22.08.2011 09:20

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) - formulář F_VOD_OV a Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) - formulář F_VOD_PV pro rok 2012 podávají povinně prostřednictvím ISPOP subjekty, které plnily ohlašovací povinnost prostřednictvím ISPOP za rok 2010 (§ 14 odst. 1 a 2 zákona č. 25/2008 Sb.). Termín pro podávání hlášení je 15.10.2011.

Subjekty, které budou plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP povinně poprvé za rok 2011 (§ 14 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb.) mohou výše uvedená hlášení (zálohy) podávat dobrovolně prostřednictvím ISPOP.

Upozornění: Dle novely (zákon č. 150/2010 Sb.) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 88 odst. 5) odběratel není povinen podávat Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody) pro rok 2012 v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení (zálohy) nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno.

 

Zdroj: ISPOP