Více času na podstatné

Štítek: výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody

ISPOP - Informace pro ohlašovatele poplatkových hlášení (zálohy) podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách