Více času na podstatné

IUCLID 5.2

19.02.2010 13:40

Od 15.2.2010 je na stránkách https://www.iuclid.eu, k dispozici nová verze IUCLID. IUCLID 5.2 obsahuje aktualizované šablony OECD používané k oznamování informací ze studií o chemických látkách. V nové verzi byly zohledněny také poslední změny globálního harmonizovaného systému klasifikace a označován (GHS) a jejich evropská implementace (CLP). Body 3.2, 3.5 a 3.6 byly upraveny tak, aby umožňovaly snadnější oznamování informací o použití látek. V IUCLID byly optimalizovány nástroje k ukládání závěrů hodnocení rizik. více...