Více času na podstatné

Jak docílit vyšší recyklace nápojových kartonů? Jediná cesta vede přes povinné cíle, ukázala studie.

11.10.2022 17:56

Jako kdyby ze silnic zmizelo 810 tisíc aut. O tolik je možné realisticky snížit emise oxidu uhličitého, pokud Evropská unie zavede společný cíl pro sběr obalů z nápojových kartonů. Vyplývá to z nejnovější studie, kterou pro evropské sdružení výrobců nápojových kartonů (ACE) zpracovala firma Roland Berger.

Češi patří v oblasti třídění odpadů mezi nejlepší v Evropě. U komodit jako papír nebo sklo se u nás díky tomu recykluje zhruba 9 0 procent materiálu, u plastu jsou to zhruba tři čtvrtiny. Recyklace nápojových kartonů, ve kterých každý den kupujeme mléko, mléčné výrobky nebo džusy, ale stále má potenciál výrazného zlepšení. Zpátky do výrobního řetězce se totiž vrací méně než čtvrtina obalů (24 procent v roce 20201).

Nová studie firmy Roland Berger2 teď navíc ukázala, že bez zavedení povinného zákonného cíle pro sběr nápojových kartonů můžeme očekávat u této komodity jen velmi pozvolný nárůst počtu vytříděných obalů (44 procent v roce 20303).

Pokud se ale Evropská unie shodne na plošném zavedení povinných cílů na sběr nápojových kartonů, může se míra třídění v Česku realisticky zvýšit až na 63 procent, v celé Evropské unii potom v průměru na 78 procent. To by znamenalo roční snížení emisí CO2 o 990 tisíc tun napříč Evropskou unií. To je stejná změna, jako kdyby z evropských silnic zmizelo 810 tisíc aut.

Dlouhodobým cílem výrobců nápojových kartonů je, aby se co největší část jejich obalů sbírala, recyklovala a materiál se opět využíval. Bez konkrétních legislativních cílů pro sběr a recyklaci ale bude velmi složité dosáhnout v blízké budoucnosti zásadních změn,“ řekla Annick Carpentier, generální ředitelka ACE.

Aby obaly nekončily na skládkách a ve spalovnách

Obaly z nápojových kartonů jsou plně recyklovatelné a v EU se jich recykluje už 51 procent (údaje z roku 20194). Nejlepších výsledků v tomto směru dosahují země, jako je Belgie nebo Německo. Zkušenosti z těchto zemí ukazují, že cesta k vysoké recyklaci nápojových kartonů vede přes legislativně zakotvené cíle pro sběr. Sdružení ACE prosazuje, aby evropské země včetně Česka stanovily ambiciózní sběrový cíl na 90 procent.

Nápojové kartony jsou klíčovou součástí evropského trhu s obalovými materiály. Přispívají k bezpečnosti potravin a odolnosti celého trhu tím, že poskytují obaly pro základní potraviny s dlouhou trvanlivostí. Například tři čtvrtiny všech obalů na mléčné výrobky v EU jsou vyrobené právě z nápojových kartonů.

Zároveň nápojové kartony patří k nejekologičtějším obalovým řešením, které jsou k dispozici. Z velké většiny jsou složeny z kvalitních papírových vláken, které jsou ceněnou komoditou v papírenském průmyslu. I další složky nápojového kartonu, tedy polyethylen a hliník, lze bez problémů recyklovat a o tyto druhotné suroviny je velký zájem. Pokud vezmeme v úvahu celý životní cyklus, mají nápojové kartony podle nezávislé studie LCA5 vůbec nejnižší uhlíkovou stopu v porovnání s dalšími dostupnými obaly.

V případě, že v některých zemích nebude sběr a recyklace nápojových kartonů fungovat dobře, se nabízí možnost zapojení obalů z nápojových kartonů do systémů zálohování (podobně jako se v současné době jedná např. o PET lahvích). Pokud bude EU systém zálohovaných obalů zavádět plošně, sdružení ACE prosazuje, aby zahrnoval také nápojové kartony.

Zvýšení sběru a recyklace nápojových kartonů by také mohla přinést digitalizace systému jejich zálohování pomocí unikátních kódů na každém balení. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že skenování těchto identifikátorů při vracení obalů výrazně zvyšuje flexibilitu celého systému a kvalitu vráceného materiálu. Digitální zálohování může být dobrovolné a fungovat jako doplněk k běžným automatům na vracení obalů.

 

Zdroje a odkazy:

[1] EKOKOM. (2020). Výroční shrnutí 2020. [online]. Dostupné z: https://ekokom.cz/vyrocni-shrnuti-2020/.

[2] THE ALLIANCE FOR BEVERAGE CARTONS AND THE ENVIRONMENT. Squareandcircular. [online]. Dostupné z: https://www.squareandcircular.eu/.

[3] ROLAND BERGER. (2022). Impact assessment study of an EU-wide collection for recycling target of beverage cartons. In: ACE. Únor 2022. Dostupné z: https://www.squareandcircular.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-ofan-EU-wide-collection-for-recycling-target-ofbeverage-cartons-Roland-Berger.pdf.

[4] THE ALLIANCE FOR BEVERAGE CARTONS AND THE ENVIRONMENT. (2020). ACE announces increasedrecycling rate for beverage cartons. [online]. 5. 11.2020. Dostupné z: https://www.beveragecarton.eu/news/ace-announces-increased-recycling-rate-forbeverage-cartons/.

[5] CIRCULAR ANALYTICS. (2020). Supportingevidence – Environmental performance of beveragecartons. [online]. Prosinec 2020. Dostupné z: https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/03/20-011-Circular-Analytics_ACEFull-report_2021-03-11.pdf.