Více času na podstatné

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2013?

16.01.2014 08:23

Nejproblematičtější znečišťující látkou z hlediska překračování imisních limitů byly v roce 2013, stejně jako v minulých letech, suspendované částice (aerosol) frakce PM10. Nejexponovanější oblastí byla již tradičně aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu zde byl denní imisní limit PM10 (50 μg.m-3) překročen na všech stanicích ve více než 35 dnech. Maximální denní koncentrace dosahovaly během smogových situací několikanásobku imisního limitu. Na většině lokalit v Moravskoslezském kraji přitom bylo překročeno zákonem povolených 35 dní již během prvního čtvrtletí 2013, kdy byly i vlivem nižších teplot rozptylové podmínky celkově nepříznivější než ve stejném období roku 2012. Více ZDE.