Více času na podstatné

Štítek: PM10

Třetinu obyvatel evropských měst trápí nadměrná koncentrace prašných částic tzv. PM

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2013?