Více času na podstatné

Jaké zásadní kroky dělá Česko v oblasti předcházení vzniku odpadů?

03.10.2016 08:48

Třetí ročník konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ se uskuteční 24. až 25. října 2016 v Praze s podtitulem „Na pomoc oběhovému hospodářství“. Konference, která je určena odborníkům z řad veřejné správy a podnikatelské sféry, představí úspěšné projekty předcházení vzniku a opětovného využití odpadů.

Dopoledne prvního den bude věnováno obecným otázkám spojeným s předcházením a opětovným využitím odpadů a možnostem podpory souvisejících projektů. Zde budou mít slovo pracovníci odboru odpadů MŽP a Státního fondu životního prostředí ČR. Druhý den dopoledne bude zas zaměřeno na obecné i speciální otázky cirkulární ekonomiky z pohledu státní správy a podniků, metodice čistší produkce a udržitelné spotřebě a výrobě.

Po oba dva dny se představí úspěšné projekty v oblasti předcházení vzniku a opětovného využití odpadů. Mezi nejvýznamnější společnosti, které se zde pochlubí svými úspěchy v této oblasti, náleží: Ahold Czech Republic, a.s., Cemex Czech Republic, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Eurest, s.r.o., Ikea Česká republika, a.s., Lego Production, s.r.o. a Škoda Auto, a.s. Z komunální sféry jde příkladem město Brno se svým projektem RE-USE.

Záštitu nad konferencí Předcházení vzniku odpadů přijal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministři životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství a také Hospodářská komora ČR. Mediálními partnery jsou odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM a portál www.Tretiruka.cz.


 

Další informace - ZDE