Více času na podstatné

 

Třetí ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ se uskuteční 24. (pondělí) a 25. (úterý) října 2016 v Praze v prostorách Autoklubu ČR v Opletalově ulici (naproti Hlavnímu nádraží). Podtitul letošního ročníku konference je „Na pomoc oběhovému hospodářství“. Konference je určena zainteresovaným odborníkům jak z řad veřejné správy, tak z podnikatelské sféry. Mediálními partnery konference jsou odborný měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM a portál TRETIRUKA.CZ.

 

PROGRAM

Dopoledne prvního dne konference bude věnováno obecným otázkám spojeným s předcházením a opětovným využitím odpadů a možnostem podpory souvisejících projektů. Zde budou mít slovo nejprve pracovníci odboru odpadů MŽP a Státního fondu životního prostředí ČR. Zatímco z prostředků OPŽP (až do 30. 11. je otevřená 40. výzva na podporu právě projektů z prioritní osy 3.1 Předcházení vzniku odpadů) je možné podpořit pouze investiční projekty, přednášející z Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětlí možnosti a pravidla podpory zaměstnávání znevýhodněných skupin pracovníků z prostředků úřadů práce, čímž lze snížit zase provozní náklady projektů. Zástupce Ministerstva zemědělství vysvětlí nedávné změny v zákoně o potravinách týkající se neprodaných/neprodejných potravin v obchodních řetězcích a jejich darování pro charitativní účely. MZe dále představí svůj program na podporu činnosti potravinových bank a podobných organizací při nakládání s darovanými potravinami.

 

Dopoledne druhého dne pak bude věnováno obecným i speciálním otázkám cirkulární ekonomiky z pohledu státní správy (MŽP a MPO) i podnikové (Implementační centrum cirkulární ekonomiky při Svazu průmyslu druhotných surovin ČR) a metodice projektů čistší produkce a udržitelné spotřeby a výroby.

 

Zbylý prostor po oba dva dny bude věnován představování úspěšných projektů předcházení vzniku a opětovného využití odpadů jak v komunální, tak v podnikové sféře. Mezi nejvýznamnější společnosti, které se zde pochlubí svými úspěchy v této oblasti, náleží: Ahold Czech Republic, a.s., Cemex Czech Republic, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Eurest, s.r.o., Ikea Česká republika, a.s., Lego Production, s.r.o. a Škoda Auto, a.s. Z komunální sféry jde příkladem město Brno se svým projektem RE-USE.

 

Předběžný program je vystavený ZDE

 

TERMÍN KONÁNÍ: 24. - 25. října 2016

 

MÍSTO KONÁNÍ: Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, 110 00  Praha

 

 

VLOŽNÉ:

Snížené vložné (pro zástupce veřejné správy a NNO)   Plné vložné:
  • Jednodenní: 1 250 Kč
  • Dvoudenní: 1 900 Kč
 
  • Jednodenní: 2 500 Kč
  • Dvoudenní: 3 800 Kč

Pozn.: V případě jednodenního vložného je třeba vyznačit vybraný den. Všechny částky jsou bez DPH.

 

REGISTRACE:

K účasti na konferenci je třeba se přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře.

 

ZÁŠTITA:

Záštitu nad konferencí Předcházení vzniku odpadů přijal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka, ministři životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství a také Hospodářská komora ČR.

 

KONTAKT NA POŘADATELE:

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

tel.: (+420) 723 950 237

prochazka@cemc.cz, predchazeniodpadu@seznam.cz

   
PARTNEŘI:

 

Generální partner akce Hlavní partner akce

 

Hned od svého prvního ročníku je konference Předcházení vzniku odpadů pravidelnou součástí Odpadových dnů, což je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s.  
Do letošního ročníku cyklu Odpadové dny 2016 jsou zahrnuty: symposium Odpadové fórum 2016 (15. – 18. 3. 2016, Hustopeče, pořádá CEMC, z. s.) a konference Odpady 21 (20. – 21. 4. 2016, Ostrava, pořádá Fite, a. s.), Odpady a obce 2016 (15. – 16. 6. 2016, Hradec Králové, pořádá EKO-KOM, a. s.), Biologicky rozložitelné odpady (21. – 23. 9. 2016, Náměšť nad Oslavou, pořádá ZERA Zemědělská ekologická regionální agentura, o. s.) a Předcházení vzniku odpadů (24. – 25. 10. 2016, Praha, pořádá CEMC, z. s.). Nad celým cyklem převzala záštitu dále ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství a také Hospodářská komora ČR.

 

 

 

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.