Více času na podstatné

"Je nutné, aby měl stát na energetiku a její regulaci vliv", řekl Pavel Gebauer (MPO) v online rozhovoru pro iDNES.cz

03.08.2012 08:45

V online rozhovoru na iDNES.cz k tématu aktualizace státní energetické koncepce odpovídal na dotazy čtenářů Pavel Gebauer. Ing. Pavel Gebauer je v současné době sekčním ředitelem pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Připomínáme, že v úterý Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práce na aktualizaci státní energetické koncepce. Dokument určující tvář české energetiky do roku 2040 byl poslední čevencový den odeslán do meziresortního připomínkového řízení (více ZDE). Na jednání vlády by se měl dokument dostat na konci srpna nebo počátkem září. Aktualizaci přitom již v minulém týdnu projednala rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR.

"Energetika je ze své podstaty síťové odvětví, kde nemůže fungovat přirozený trh. Stát je odpovědný za to, aby obyvatelé měli dostupnou a spolehlivou energii. Pro stát je strategické, aby fungovala ekonomika, která je postavená na dodávkách energií. Z těchto důvodů je nutné, aby měl stát na energetiku a její regulaci vliv", reagoval Gebauer na dotaz čtenáře k otázce na regulaci v energetickém odvětví. S tzv. břidličným plynem státní energetická koncepce prozatím nepočítá. "Na území ČR není evidována ani ověřena žádná zásoba tohoto plynu a tedy ve zmíněných koncepcích nemůžeme s tímto zdrojem počítat." odpovídá čtenáři Gebauer.

 

JE Temelín bude zahájená v roce 2016. V energetické koncepci se počítá s uvedením JETE do provozu do roku 2025.

 

K odklonu Německa od jaderné energetiky si Gebauer myslí, že vedle sebe mohou existovat dva rozdílné přístupu a v určitých situacích to může být pro oba státy společná výhoda. "I když se jedná o sousední stát, tak má pro jiné alternativní zdroje, hlavně větrné parky, mnohem lepší podmínky. Zároveň se jedná o nesrovnatelně větší ekonomiku, která za určitých okolností si může dovolit masivní dotace do zdrojů, které jsou dražší.", myslí si Gebauer.

 

Přečerpávací elektrárny představují důležitou roli k regulaci  elektrizační soustavy. Energetická koncepce počítá hlavně však se zdroji plynovými. "Pokud se bude realizovat nějaká přečerpávací elektrárna, bude se jednat o rozhodnutí soukromého investora a stát bude pouze autorizovat možnost takové výstavby.", konstatuje Gebauer.

 

Chytré sítě jsou součástí rozvoje energetické infrastruktury, na kterou je v koncepci kladený vysoký důraz.

 

Nízká cena silové elektřiny je dle Gebauera dána masivními dotacemi do obnovitelné elektřiny, tím pádem je trh pokřivený a na první pohled se může zdát, že cena výstavby a provozu JE je nepřiměřená. Elektřina z jádra je ovšem nedotovaná a proto jí nelze tak jednoduše srovnávat. JE Temelín bude zahájená v roce 2016. V energetické koncepci se počítá s uvedením JETE do provozu do roku 2025. JE zároveň představuje trvalý zdroj elektřiny, který není náchylný na klimatické podmínky a dodává energii v době, kdy jí společnost potřebuje. V rozhovoru P. Gebauer dále konstatuje , že cena elektřiny z fotovoltaických panelů může být opravdu již v budoucích letech konkurenceschopná. Upozorňuje však na fakt, že do ceny nejsou zahrnuty náklady na regulaci a přenos. Plné konkurenceschopnosti mohou tyto systémy dosáhnout až s akumulací.

 

Aktualizace státní energetické koncepce ke stažení ZDE

 

Zdroj: online rozhovor iDNES.cz