Více času na podstatné

K prevenci rizik sucha potřebuje ČR také vodohospodářskou koncepci

04.08.2015 17:22

V souvislosti s vládním dokumentem „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který se zabývá především stabilizací vodního režimu v krajině Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) v tiskové zprávě uvedlo, že je nutné se obdobně koncepčně zabývat také vlivy očekávaných klimatických změn na zásobování obyvatel ČR pitnou vodou, tedy dlouhodobou vodohospodářskou koncepcí.

„Takový dokument v naší zemi zatím neexistuje, ačkoli je zcela zřejmé, že je jeho existence bezpodmínečně nutná. Na jeho přípravě je naše sdružení připraveno aktivně spolupracovat,“ konstatuje předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR podle Františka Baráka již zpracovalo základní zásady pro plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou do budoucnosti v souvislosti s klimatickými změnami, které se mohou stát východiskem pro zmiňovanou vodohospodářskou koncepci. Celá řada navrhovaných kroků je přitom identická s návrhy meziresortní pracovní skupiny VODA-SUCHO, která vypracovala dokument pro jednání vlády.

„Vzhledem k tomu ale, že SOVAK ČR nebyl a není členem této skupiny a nebyl ani přizván ke konzultacím specifické vodohospodářské problematiky, obáváme se podcenění toho nejdůležitějšího, co se vody a obyvatel naší země týká – totiž péče o zdroje pitné vody a obnovy vodohospodářské infrastruktury, což je nezbytnou podmínkou pro bezproblémové zásobování lidí pitnou vodou,“ zdůrazňuje František Barák.