Více času na podstatné

Štítek: SOVAK

F. Barák: Obor potřebuje pro zjednodušení administrativy jednoho partnera, tedy jedno ministerstvo

Aktuální stanovisko SOVAK k regulaci vodárenství

Barák: obor vodovodů a kanalizací je přeregulován

K prevenci rizik sucha potřebuje ČR také vodohospodářskou koncepci

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a Svaz měst a obcí se dohodli na spolupráci

SOVAK ČR prosazuje úplný zákaz používání glyfosfátu