Více času na podstatné

KABINET ODPADŮ

07.04.2010 08:59

Zaměření:   Změna zákona o odpadech -  schválená euronovela              

Lektor:    Mgr. Eva Strnadová, odbor odpadů MŽP                        

Termín  a čas konání: čtvrtek, 29. dubna 2010 od 13.30 hod. do cca 16.00 hod.

Místo konání: MŽP, místnost č. 432

 

Přihláška a další podrobnosti ZDE