Více času na podstatné

Kam se starými bateriemi? Proč nepatří do komunálního odpadu?

04.07.2013 08:13

Ačkoliv se baterie řadí mezi nebezpečný odpad, stále jich velké množství končí v běžném komunálním odpadu. Na baterie se vztahuje povinnost zpětného odběru a místa, kde je můžete bezplatně odevzdat, každoročně přibývají. Po vyhození baterie do komunálního odpadu jednak hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, jednak se plýtvá cennými surovinami, které se z baterií získávají recyklací. Baterie obsahuje celou řadu škodlivých látek, mezi nimi i těžké kovy. Vyhodíte-li ji do popelnice, putuje s komunálním odpadem na skládku či do spaloven. Více ZDE