Více času na podstatné

Štítek: recyklace baterií

Kam se starými bateriemi? Proč nepatří do komunálního odpadu?

Kam se starými bateriemi? Proč nepatří do komunálního odpadu?

Použité baterie ve firmách? Pro management mohou mít cenu zlata.

Kvótu EU pro zpětný odběr přenosných baterií ČR prozatím plní. V roce 2016 bude však téměř dvojnásobná

Kvótu EU pro zpětný odběr přenosných baterií ČR plní. V roce 2016 bude však téměř dvojnásobná

Nárůst sběru baterií musí být rychlejší

Češi se zlepšují v recyklaci baterií. REMA jich vybrala 2,5krát více, než požaduje EU

Díky recyklaci baterií získáme cenné kovonosné suroviny k dalšímu využití

Školáci jdou příkladem – jak v třídění odpadů, tak v předcházení jejich vzniku