Více času na podstatné

Kam směřuje účinnější využívání zdrojů a eko efektivnost po dvaceti letech

12.12.2011 17:32

Pozvánka na konferenci

 

Kam směřuje účinnější využívání zdrojů a eko‑efektivnost po dvaceti letech

 

mezinárodní konference na vysoké úrovni u příležitosti zahájení českého předsednictví evropské síti PREPARE 2012 – 2014 a přijetí Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje (Roadmap to a Ressource Efficient Europe)

 

Datum: Úterý 24. ledna 2012, 9:30 – 16:00 hodin
Místo: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6
Pořádá: Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu EMPRESS pod záštitou MŽP ČR a MPO ČR za podpory PREPARE

 

Zveme Vás na mezinárodní konferenci tématicky zaměřenou na eko-efektivnost v České republice. Termín „eko-efektivnost“ je použit jako zastřešující koncept pro aktivity průmyslu v oblasti průmyslového managementu udržitelného rozvoje a systematických přístupů k účinnějšímu využívání zdrojů, které mají svůj počátek v roce 1992 a se kterými jste se mohli setkat pod pojmy čistší produkce, prevence vzniku znečištění, čistší technologie, minimalizace
vzniku odpadu anebo udržitelná spotřeba a výroba. Dnes dostávají tyto preventivní a proaktivní přístupy nové impulzy nejen ve formě rostoucích cen materiálových i energetických vstupů a proměňujících se trhů, ale i rostoucího prostoru pro inovace na všech úrovních podniku. V září 2011 přijala Evropská komise „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, který může být východiskem pro diskusi o dalším postupu k efektivnímu a udržitelnému podnikání.

 

Hlavní body konference:
· Zahájení českého předsednictví PREPARE 2012 – 2014
· Eko-efektivnost v České republice – zkušenosti manažerů podniků, podpora na politické úrovni a praktické přínosy pro průmyslové podniky a podnikatelské subjekty, města a regiony (kraje)
· Seznámení s „Plánem pro Evropu účinněji využívající zdroje“ a otázka jeho uplatnění v podmínkách ČR
· Posílení sítě iniciativ v oblasti eko-efektivnosti v ČR, jejich propojení se zahraničními sítěmi (především s evropskou sítí PREPARE a s globální sítí RECP Net) a setkání s jejich zástupci

 

Vložné: 70 EUR / 1 500 Kč (pro zástupce státní správy a čestné hosty zdarma)
Číslo účtu EMPRESS: 241300610/0300

Registrace: do 12. ledna 2012 na e-mail: office@empress.cz nebo tel.: 284 007 498
Prosím uvést jméno, instituci, kontakt tel./email, způsob platby.

Přiláška ke stažení: CZ verze, ANJ version

                                                          

www.empress.cz

 

Program:

Čas

Téma

Přednášející

9:00 - 9:30

Registrace účastníků

 

Dvacet let eko-efektivnosti v ČR

9:30

Divadelní překvapení

 

9:45 – 9:55

Zahájení konference

Mgr. Tomáš Chalupa, ministr živ.prost.

9:55 -10:05

Směry nové Surovinové politiky ČR

Zástupce Ministerstva průmyslu a
obchodu

10:05 - 10:50

Zkušenosti českých podniků

Ing. Libor Láznička, ředitel Barum Continental, s.r.o.

Ing. Pavel Vajčner, ředitel Znovín Znojmo, a. s.

Ing. Ladislav Kašpar, generální ředitel P-D Refractories, a. s.

10:50 - 11:00

Počátky eko-efektivnosti v ČR

Ing. Jiří Študent, ředitel Českého
ekologického manažerského centra
(CEMC)

11:00 - 11:20

přestávka

 

Podpora eko-efektivnosti a účinnějšího využívání zdrojů v rámci mezinárodní spolupráce

11:20 – 11:40

Podpora Spojených národů v oblasti eko-efektivnosti a globální síť pro účinnější využívání zdrojů a čistší produkci (RECP Net)

Sylvie Lemmet, ředitelka UNEP Division of Technology, Industry and Economics (tbc)

Prof. Heinz Leuenberger, ředitel Environmental Management Branch UNIDO

11:40 – 11:50

Představení evropské sítě PREPARE a jejích vybraných projektů

Prof. Dr. Stig Hirsbak, tajemník předešlého sekretariátu PREPARE

11:50 – 12:00

Společenská odpovědnost jako východisko pro eko-efektivnost a trendy v jejím uplatňování v Evropě 

Dr. Kim Christiansen, PREPARE

12:00 - 12:10

Strategie PREPARE pro další 3 roky 

 

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., prezident PREPARE

12:10 - 12:20

Představení nového portálu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a účinnější využívání zdrojů

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., EMPRESS

Plán pro Českou republiku účinněji využívající zdroje

12:20 - 12:40

Trendy v oblasti ekoefektivnosti v Evropě

Prof. Jacqueline McGlade, ředitelka, Evropská agent. pro živ. prostředí (tbc)

12:40 - 13:00

Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje

Pavel Misiga, Evropská komise

13:00-14:00

Panelová diskuse & tisková konference k otázce „kam směřuje účinnější využívání zdrojů a eko‑efektivnost?„

Reflexe získaných zkušeností, další kroky a možnosti spolupráce.

MPO

MŽP

HKČR

PREPARE

UNIDO/UNEP

EVROPSKÁ KOMISE

EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽP

14:00-16:00

Raut s degustací vína Znovín Znojmo

 

Přednášky v českém a anglickém jazyce budou tlumočeny.

 

Partneři akce:

 

 

https://www.vinopark.cz/img/seznam/min/znovin-znojmo090406100920.jpg

https://www.sita.be/site/images/sita-logo.png

https://www.enviros.cz/images/logo.gif