Více času na podstatné

Kolektivní systémy OEEZ - přehled a kontakty

13.05.2009 07:39

Doporučujeme prostudovat webové stránky jednotlivých kolektivních systémů. Na webech naleznete mnoho užitečných informací.


Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními

 

Kolektivní systém Kontaktní údaje Skupiny elektrozařízení,
pro které byl kolektivnímu systému
vydán souhlas k nakládání a financování
B2B B2C B2C-H
ASEKOL, s.r.o. Dobrušská 1/1797,
147 00 Praha 4,
e-mail: info@asekol.cz,
web: www.asekol.cz,
tel. 261303250,
fax 261303256
3,4,6,7,8,9,10 3,4,6,7,8, 9 3,4,7
EKOLAMP s.r.o. I.P. Pavlova 1789/5,
120 00 Praha 2,
e-mail: info@ekolamp.cz,
web: www.ekolamp.cz,
tel., fax: 274810481
5 5 5
Elektrowin a.s. Michelská 60/300,
140 00 Praha 4,
e-mail: info@elektrowin.cz,
web: www.elektrowin.cz,
tel. 241091835,
fax 241091834
1,2,6 1,2,6 1,2,6
OFO - recycling s.r.o. Pavlovova 2624/29,
700 30 Ostrava –Jih,
e-mail: recycling@ofo.eu,
web: www.ofo-recycling.cz,
tel. 739 601 271,
fax. 596 790 480
1,2,4 1,2,4 -
REMA Systém, a. s. Velké Kunratické 1570/3a,
148 00 Praha 4,
e-mail:info@remasystem.cz,
web: www.remasystem.cz,
tel.: 225 988 001(002)
fax.: 225 988 019
3,4,6,7,
8,9,10
3,4,6,7,
8,9
8
RETELA, s.r.o. Neklanova 152/44,
128 00 Praha 2,
e-mail: retela@retela.cz,
web: www.retela.cz,
tel. 224 910 482,
fax 224 910 383
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,
6,7,8,9
9

Vysvětlivky:
B2B – financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost
B2C - financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnosti bez oprávnění zajišťovat financování nakládání s historickými elektrozařízeními
B2C-H - financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností

Skupiny elektrozařízení :

1 Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty

 

Zdroj: MŽP