Více času na podstatné

Štítek: OEEZ

Proč vysloužilé zářivky nepatří do popelnice?

Kolektivní systémy OEEZ - přehled a kontakty

Legislativní novinky z EU - OEEZ, závažné havárie a monitorování a vykazování skleníkových plynů

Legislativní novinky z EU - OEEZ, závažné havárie a monitorování a vykazování skleníkových plynů

Nová pravidla v oblasti elektronického odpadu k efektivnějšímu využívání zdrojů

Výchází nové odpadové fórum, tématem jsou OEEZ A ELEKTROODPADY

Nové Odpadové fórum: Jsou peníze na recyklaci PV panelů v bezpečí?

Věcný záměr nového zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních by měl být předložen vládě v prosinci 2013

Návrh novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (odpadní elektronická a elektrická zařízení)