Více času na podstatné

Komise chce navýšit rozpočet komunitárního programu LIFE+

13.12.2011 08:19

Evropská komise má v úmyslu navýšit rozpočet komunitárního programu LIFE+, z něhož se financují projekty na ochranu životního prostředí. LIFE+ se soustředí na tři prioritní oblasti: přírodu a biologickou rozmanitost, politiku a správu v oblasti životního prostředí a informace a komunikace.  Jeho rozpočet v současném dobíhajícím rozpočtovém období (2007-2013) tvoří 2,1 miliardy eur. V příštím rozpočtovém období 2014-2020 by měl být program navýšen a to o 52 % - tedy na 3,2 miliardy eur. Jedna čtvrtina by měla odcházet na projekty spojené s přizpůsobováním se klimatické změně. Více na EurActiv.cz