Více času na podstatné

Komise spustila konzultace k dvěma návrhům v rámci Zelené dohody pro Evropu

24.07.2020 18:41

Evropská komise spustila veřejné konzultace týkající se dvou iniciativ, které souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu. Konkrétně se jedná o konzultaci k revizi směrnice o zdanění energie a k vytvoření mechanismu pro úpravu uhlíkové daně na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism). Revize směrnice o zdanění energie by měla upravit systém danění energetických výrobků tak, aby reflektoval cíle EU v oblasti ochrany klimatu. Mechanismus pro úpravu uhlíkové daně na hranicích by měl zamezit tzv. úniku uhlíku, kdy by firmy mohly přesouvat své továrny mimo EU, tak aby se vyhnuly plnění ekologických požadavků. Konzultace k revizi směrnice o zdanění energie bude probíhat do 14. října, konzultace k vytvoření mechanismu pro úpravu uhlíkové daně na hranicích do 28. října.

Konzultace ke strategii pro obnovitelnou energii z moří

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na budoucí strategii EU pro obnovitelnou energii z moří, kterou chce Komise přijmout ještě letos. Cílem strategie bude podpořit rozvoj a integraci tohoto zdroje obnovitelné energie do energetického mixu EU a tím pomoci splnit klimatické cíle EU do roku 2030 a 2050. Podle Komise je navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů v EU klíčové pro zajištění energetické bezpečnosti do budoucna. Konzultace bude otevřená do 24. září.