Více času na podstatné

www.TRETIRUKA.cz Vás srdečně zve na ODBORNOU KONFERENCI POZEMKOVÉ ÚPRAVY

05.09.2011 09:10
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ,
ÚSTŘEDNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
a
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE,
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 
Vás srdečně zvou na
ODBORNOU KONFERENCI POZEMKOVÉ ÚPRAVY
k 20. výročí založení pozemkových úřadů
 
Konference se uskuteční 13. – 14. 9. 2011 v areálu ČZU v Praze
 
Cíl konference:
  • slavnostní připomenutí 20. výročí vzniku pozemkových úřadů
  • zapojení širší veřejnosti do tématu pozemkových úprav
  • seznámení účastníků konference s vývojem i s aktuálními poznatky při řešení problematiky restitucí a pozemkových úprav
  • navázat na úspěšné předchozí semináře o pozemkových úpravách
 
Konference je určena pro:
  • státní správu a místní samosprávu
  • vlastníky zemědělské půdy, hospodařící zemědělce a podnikatelské subjekty v zemědělství
  • studenty i zaměstnance univerzit, vysokých i středních škol se zaměřením na zeměměřičství, zemědělství, lesnictví, pozemkové úpravy, krajinné plánování a životní prostředí
  • pozemkové úřady
  • zpracovatele pozemkových úprav
  • výzkumné instituce, nevládní organizace a další zájemce


Pozvánka na konferenci ke stažení

 

Odborní partneři konference
 

 
Mediální partneři