Více času na podstatné

Kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

03.08.2012 10:12

V srpnu vstoupí v platnost nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES. Více ZDE.