Více času na podstatné

Kontrola vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí

03.02.2010 07:53

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o odpadech“) stanovuje v § 16 odst. 1 písm. j) původcům odpadu povinnost „vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodárství“. více...