Více času na podstatné

KOUTY NAD DESNOU PATŘILY UŽ POTŘETÍ KONFERENCI OZE

22.06.2012 09:18

České ekologické manažerské centrum (CEMC) ve spolupráci s časopisem Alternativní energie uspořádalo ve dnech 25. až 27. dubna 2012 v Koutech nad Desnou už třetí ročník konference OZE 2012 – Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie. Hlavním posláním konference bylo napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí. Přednášky se již tradičně zaměřovaly na prezentaci výsledků vědy, výzkumu a inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž opominuty nebyly ani potřeby podnikatelské sféry a praxe. Konference byla určena jak pracovníkům z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupcům podnikatelské sféry a veřejné správy. Více ZDE

 

Pokud jste na konferenci nebyli, máte možnost získat DVD s přednáškami a prezentacemi, více ZDE