Více času na podstatné

Kovohutě v Čelákovicích byly pokutovány za neplatná povolení

23.02.2010 07:47

Za porušení několika podmínek integrovaného povolení a za neodevzdání kompletního hlášení do Integrovaného registru znečištění, dostala společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. od České inspekce životního prostředí pokutu ve výši 160 tisíc korun. Jednalo se o tyto tři přečiny: Především o nedodržení emisních limitů odpadních vod při vypouštění do Labe, neosazení výpusti z neutralizační stanice zařízením na měření množství vody a nezřízení odběrových míst pro jejich monitoring do požadovaného termínu. Též bylo zjištěno, že u elektrické indukční pece pro laboratorní účely nebyly dodrženy emisní limity u ukazatele tuhé znečišťující látky. Kontrolou inspekce dále zjistila, že společnost KOVOHUTĚ neprovedla kompletní hlášení do IRZ v řádném termínu.

 

Zdroj: čižp, RNDr. Jana Budíšková, ČIŽP OI Praha – oddělení integrace