Více času na podstatné

Legislativa EU: ENVI připravuje druhé čtení revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

02.11.2011 15:10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

Výbor ENVI 4. 10. 2011 schválil poměrem 52:1:5 zprávu Karl-Heinze Florenze pro druhé čtení revize směrnice č. 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (tzv. WEEE Directive).

 

Pozadí

Komise svůj návrh předložila v prosinci 2008 s cílem „napojit" jej věcně na směrnici č. 2002/95 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. RoHS Directive), jejíž revizi předložila rovněž. Ve výsledku by měl vzniknout koherentní legislativní rámec ke snížení nebezpečných látek (mj. olova, rtuti či kadmia) v elektrických a elektronických zařízeních, resp. ke zvýšení míry jejich znovuvyužití a recyklace v případě, že daná zařízení vyjdou z užívání.

Členské státy se dlouhodobě stavěly proti propojení směrnic RoHS a WEEE, resp. byly spíše pro 2 separátní normy s různým záběrem a různými cíli. Výbor ENVI však již v červnu 2010 demonstroval zcela opačný postoj. Potvrdilo se to jak v listopadu 2010, kdy plénum EP přijalo svou pozici k prvnímu čtení návrhu, jež by měl revidovat směrnici RoHS, tak v únoru 2011, kdy plénum EP završilo první čtení revize směrnice WEEE. Rada politické dohody dosáhla až v březnu 2011.

 

Klíčové body a stav projednávání

Členské státy by podle ENVI měly do roku 2016 zpracovávat 85 % „elektrošrotu" (oproti současným cca 33 %, resp. 4 kg na osobu a rok; každý Evropan údajně vyprodukuje ročně 17-20 kg WEEE), min. 5 % by mělo být opětovně použito (znovuvyužito) při výrobě nových produktů, 70-85 % využito, 50-75 % zrecyklováno (v závislosti na druhu výrobku) a malá zařízení typu žárovek, mobilních telefonů ap. by měly - vedle např. sběrných dvorů - povinně a zdarma sbírat i obchody s elektronikou, ať už v nich daná zařízení byla zakoupena nebo ne (tj. břímě by měli nést nejprve výrobci, obchodníci, popř. vývozci odpadu mimo EU, poté spotřebitelé a jen výjimečně daňoví poplatníci).

Rada ovšem počítá s přechodným obdobím až 8 let (pro některé členské státy včetně ČR až 10 let; tj. do roku 2020, resp. 2022) a i po jeho uplynutí by mělo zpracování WEEE dosahovat nejvýše 65 % (bez povinného zahrnutí obchodů do celého systému, což kvituje mj. UEAPME)

EP a Rada se nicméně shodují na věcném vymezení nové normy: až na některé výjimky (fixní průmyslové instalace nebo vojenská technika) by se měla vztahovat na všechny WEEE včetně solárních panelů.

 

Předpokládaný další vývoj

Plénum EP by mělo své druhé čtení završit v lednu 2012.

 

Odkazy

 

Zdroj: Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ), Úřad vlády České republiky