Více času na podstatné

Štítek: směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Rada stvrdila kompromis ve věci revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, Rada a EP se shodli na směrnici o energetické účinnosti

Vývoj EU legislativy oblasti elektroodpadu a energetické účinnosti (červen 2012)

Vývoj EU legislativy oblasti elektroodpadu a energetické účinnosti

Nová pravidla v oblasti elektronického odpadu k efektivnějšímu využívání zdrojů

Legislativa EU: ENVI připravuje druhé čtení revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Legislativa EU: ENVI připravuje druhé čtení revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

EP stvrdil kompromis ve věci revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Rada a EP: kompromis ve věci revize směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Věcný záměr nového zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních by měl být předložen vládě v prosinci 2013