Více času na podstatné

Legislativa EU: nové veřejné konzultace

02.01.2012 09:10
Popis konzultace Oblast

Konzultace otevřena do

Pokyny pro některá opatření státní podpory v rámci obchodování s emisemi skleníkových plynů po roce 2012

Hospodářská soutěž

31. 1. 2012

Strategie pro obnovitelnou energii Energie 7. 2. 2012
Kontrola „sladkovodní politiky" Životní prostředí 28. 2. 2012