Více času na podstatné

Štítek: legislativa EU

Prehled projednavane legislativy EU v oblasti ZP - leden 2010

Přehled projednávané legislativy EU v oblasti ŽP - leden 2010

Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů

Legislativní novinka EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů

Novinka z EU: Směrnice o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem