Více času na podstatné

Legislativa EU - přehled veřejných konzultací v únoru 2013

06.02.2013 07:00

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2013:

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou

Energetika

7. 2. 2013

Strukturální varianty posílení evropského systému obchodování s emisními povolenkami

Životní prostředí

28. 2. 2012

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik

Životní prostředí

4. 3. 2012

Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Energetika

15. 3. 2013

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě

Životní prostředí

23. 3. 2013

 

Poznámka: tučně jsou vyznačeny nové konzultace

 

Zdroj: Euroskop.cz