Více času na podstatné

Novinky z legislativy EU: Regulované látky poškozující ozonovou vrstvu a ADR

15.02.2018 07:36

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo oznámení (C 57, 15.2.2018) Evropská komise pro podniky, které mají v roce 2019 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2019 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití. Oznámení také uvádí, že po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ke dni 29. března 2019 budou společnosti nacházející se v jedné z ostatních 27 členských států k dovozu regulovaných látek ze Spojeného království nebo k jejich vývozu do Spojeného království potřebovat licenci. Oznámení ke stažení ZDE

Ve Věstníku EU dále vyšla (L 42, 15.2.2018) Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Směrnice je k dispozici ZDE.