Více času na podstatné

Legislativní novinka: Snížení DPH na zpracování komunálních odpadů

06.01.2021 17:18

V rámci tzv. daňového balíčku, který vyšel 31. prosince 2020 ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 došlo i ke změně zákona o dani z přidané hodnoty. Do přílohy č. 2 obsahujÍCÍ Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %), byla nově doplněna položka „38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“. Tato příloha již obsahovala položky „38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu“ a „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu".

Zdroj: ČAOH (Opozice prosadila podporu recyklace - snížení DPH na zpracování komunálních odpadů)