Více času na podstatné

Legislativní změny v nakládání s autovraky

09.09.2010 06:45

Oblast nakládání s autovraky patří již několik let k velmi aktuálním a často diskutovaným tématům. Není divu. K zainteresovaným osobám patří nejen výrobci a dovozci automobilů a hustá síť jejich dodavatelů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, ale i každý, kdo se starého vozidla zbavuje. Ti všichni mohou být a často i jsou dotčeni v oblasti životního prostředí celou řadou právních předpisů. V našem případě se jedná především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Dále ZDE