Více času na podstatné

Legislativní změny - voda, OZE

11.05.2010 07:54

President 10.5. podepsal následující zákony:

 

1) Zákon ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem této novely je odstranění nedostatků zjištěných vodoprávními úřady při aplikaci vodního zákona v praxi. Jde o reakci na vývoj společnosti, technický pokrok a potřeby regulace v oblasti vod od doby tvorby nové právní úpravy ochrany vod a vodního hospodářství na konci devadesátých let.

Text novely ZDE

 

 

2) Zákon ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Novela zákona reaguje na aktuální nekontrolovatelnou situaci v oblasti solárních elektráren.

 Text novely ZDE


Zdroj: www.hrad.cz