Více času na podstatné

Maloobchodníci budou povinni provádět sběr odpadu elektrických a elektronických výrobků

08.02.2011 06:22

Evropský parlament na svém zasedání minulý týden hlasoval o revizi Směrnice o sběru a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Hlasování Parlamentu přináší dvě důležitá rozhodnutí. Maloobchodníci budou povinni provádět sběr odpadu elektrických a elektronických výrobků od spotřebitelů bez nároku na úhradu a požadavku na spotřebitele vedoucího ke koupi nového výrobku stejného druhu. Nicméně se toto opatření nebude vztahovat na mikropodniky, které obvykle mají k dispozici velmi omezenou plochu ve svých obchodech a již tak mají problém se udržet na trhu. Mikropodniky se tak vyhnou neúměrným nákladům, které by jim v souladu se sběrem odpadu vznikly. Na druhé straně se na tuto skutečnost budou muset připravit všechny malé a střední podniky. Nová pravidla by se měla vztahovat na veškerý elektroodpad, kromě zvlášť stanovených výjimek, jako jsou například pevné instalace a nástroje velkých rozměrů nebo vojenská zařízení či stroje. Podle poslanců by měly být z působnosti směrnice vyňaty také fotovoltaické moduly využívané v solárních panelech, i když toto rozhodnutí je podle nich možné ještě přezkoumat. Evropské sdružení MSP a řemeslníků UEAPME volá po posouzení dopadu této směrnice na MSP.

 

Zdroj: CEBRE