Více času na podstatné

Štítek: Směrnice o sběru a recyklaci elektrického a elektronického odpadu

Maloobchodníci budou povinni provádět sběr odpadu elektrických a elektronických výrobků