Více času na podstatné

Maximální minimum o novém zákoně o odpadech – Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští kurz o nové legislativě odpadů

06.05.2021 10:25

Kurz nové odpadové legislativy přinese jak původcům, oprávněným osobám, pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., a jeho prováděcí vyhláška, která je v současné době projednávána v meziresortním připomínkovém řízení. Vzhledem k předpokládané účinnosti nové vyhlášky před konáním kurzu, budou lektory podány čerstvé informace a novinky, které tato vyhláška přináší. Na každého živnostníka , výrobní společnost, obec nebo provozovatele kompostárny, recyklační linky, spalovny či nově na obchodníka se vztahuje nový zákon o odpadech a nová vyhláška, jen je zapotřebí zorientovat se v povinnostech a zavést je do podnikové praxe.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, měli možnost být u vzniku nové legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou přesné a aktuální.

Program je sestaven komplexně od působnosti zákona, definice odpadu a jeho zařazování, vysvětlení základních pojmů a výjimek pro soustřeďování, shromaždování, skladování, odpadovou evidenci až po povinnosti původců, provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů a v neposlední řadě je kladen důraz také na nakládání specifickými odpadovými toky, jako jsou kovy, stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, komunální odpady nebo nebezpečné odpady včetně jejich přepravy.

Kurz bude probíhat ON-LINE dne 27.5.2021, a to přes aplikaci google Meet. Účastnící kurzu obdrží certifikát od Univerzity Karlovy v Praze. Více informací lze nalézt na našich webových stránkách ZDE.