Více času na podstatné

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

07.01.2011 10:18

Kontaktní místo:

MPO, oddělení surovinové a energetické statistiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Bednář, tel.: 224 854 116, fax: 224 852 201, e—mail: bednar@mpo.cz

Datová schránka ID: bxtaaw4

 

Elektronický sběr bude funkční od února 2011, pro přihlašovací jméno a heslo se obraťte na kontaktní osobu.

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

 

Přílohy ke stažení:

Formulář ke stažení - výkaz ve formátu WORD [doc, 128 kB]

Doplňující vysvětlivky k výkazu - ke stažení ve formátu WORD

 

zdroj: MPO