Více času na podstatné

Štítek: výkaz o dodávkách elektřiny

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla