Více času na podstatné

Metodická pomůcka MZe k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní

03.02.2011 08:33

Pomůcka je určena nejen investorům staveb pro tato území a využívání pozemků v nich, ale rovněž dotčeným správcům povodí a správcům vodních toků, odborům Krajských agentur pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství a vodoprávním úřadům. metodická pomůcka ke stažení ZDE