Více času na podstatné

Metodický pokyn MZe č.1 k technicko bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

04.01.2011 08:36

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo metodický pokyn k technicko bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.

 

Metodický pokyn je především určen úřadům jako podklad při rozhodování o zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pro stanovení rozsahu technicko bezpečnostního dohledu a k výkonu vodoprávního dozoru nad vodními díly. Metodický pokyn je využitelný i pro vlastníky vodních děl a dále pro projektanty a stavebníkům vodních děl.

 

Metodický pokyn ke stžení ZDE