Více času na podstatné

Štítek: metodický pokyn k technicko bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

Metodický pokyn MZe č.1 k technicko bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly

Technicko bezpečnostním dohled nad vodními díly