Více času na podstatné

Metody stanovení znečišťujících látek v půdách

21.07.2010 10:05

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na webových stránkách IRZ metody stanovení znečišťujících látek sledovaných v únicích do půd v IRZ.

Zveřejněné informace zahrnují úvod do problematiky, stručný popis odběru vzorků pro analýzu a metody stanovení pro jednotlivé znečišťující látky. Jednotlivé kapitoly poskytují základní údaje pro další studium příslušných norem, přípravu, provedení a vyhodnocení analýzy a zpracování výsledků nezbytných pro splnění požadavků plynoucích z IRZ.

Pro každou sledovanou látku je rovněž k dispozici pdf dokument.

Metody stanovení znečišťujících látek v půdách naleznete zde.

 

Zdroj: IRZ