Více času na podstatné

Model procesu hodnocení environmentálního profilu

11.03.2011 09:43

Hodnocení environmentálního profilu je pojato jako výše uvedený proces, tedy sled činností, kterými zajišťujeme dosažení požadovaného výsledku – znalosti aktuálního profilu a jeho trendů – při využití dostupných prostředků a zdrojů. Tento proces se dle normy ISO 14031 dělí do těchto základních etap:

 

1 Plánování EPE (plánuj)      

1.1 Stanovení základního rámce pro EPE    

1.2 Výběr indikátorů pro EPE

2. Využívání dat a informací (udělej)             

2.1 Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi    

2.2 Sběr dat               

2.3 Analýza a převádění dat 

2.4 Posuzování informací                 

2.5 Podávání zpráv a komunikace                            

3. Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)