Více času na podstatné

Štítek: environmentální profil

Kvalitní série seminářů k problematice EMS

Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi

Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)