Více času na podstatné

MPO uspořádalo 2. Kulatý stůl k surovinové politice

15.08.2014 08:30

V souvislosti s chystanou aktualizací státní surovinové politiky České republiky uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. kulatý stůl se zainteresovanými subjekty na téma: Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v České republice. Technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Pavel Ševčík upozornil, že pokud budou přijata pravidla pro proces EIA tak, jak jsou navrhována, dojde k ohrožení a omezení investiční výstavby, které vyžadují procesy EIA, totéž se bude týkat otevření nových těžebních středisek. Dále uvedl, že v ČR navrhovaná pravidla pro proces EIA jsou nad rámec požadavků EU. Závěry a doporučení z 2. kulatého stolu včetně zápisu s diskuze najdete ZDE.